O'zb

Maxfiylik siyosati

1-qism. Tushunchalar

"eMaktab" avtomatlashtirilgan axborot tizimi (keyingi matnlarda "Tizim" deb yuritiladi) – O'zbekiston Respublikasi o'rta ta'lim muassasalari uchun elektron hujjat aylanishi imkoniyatlari va ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasida ijtimoiy tarmoqlararo hamkorlik vositalarini birlashtiradigan yopiq axborot tizimi hisoblanadi. Tizim O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining hisobotlar tizimiga joylashtirilgan va faoliyat ko'rsatmoqda.

Ma'muriyat – "KUNDALIK" mas'uliyati cheklangan jamiyati (MChJ) O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor shox ko'chasi, 42/1-uy manzilida joylashgan. Ma'muriyat manzilini o'zgartirish yoki ma'muriyat nomidan yoki tomonidan mas’ul shaxsning o'zgarishi haqida Ma'muriyat ushbu Siyosatga o'zgartirish kiritish orqali Foydalanuvchini xabardor qiladi.

Foydalanuvchi – Tizimga Login va parol bo'yicha Profilni ro'yxatdan o'tkazgan, shuningdek, Foydalanuvchi shartnomasining shartlari bilan o'z nomidan, o'z nomidan ota-onasi/qonuniy vakili yoki ota-onasi va/yoki voyaga etmagan shaxs nomidan qonuniy vakilning roziligi bilan kelishgan jismoniy shaxs hisoblanadi. Tizim Foydalanuvchilarga quyidagilar kiradi: O'zbekiston Respublikasi maktabacha va maktab ta'limi vazirligi xodimlari; ta'lim sohasida boshqaruvni amalga oshiruvchi O'zbekiston Respublikasidagi mahalliy ijro etuvchi organlar xodimlari; davlat hokimiyati va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining boshqa organlari xodimlari agar ushbu ko’rsatilgan organlarga O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasidagi mahalliy ahamiyatga molik masalalarni hal etish bo'yicha vazifalar (vakolatlar) yuklatilgan bo’lsa; O'zbekiston Respublikasida o'rta ta'lim muassasalari xodimlari (keyingi matnlarda “Ta’lim muassasalari xodimlari” deb yuritiladi); O'zbekiston Respublikasida ta'lim olayotgan o'rta ta'lim tashkilotlari (keyingi matnlarda “Ta'lim olayotgan muassasalar” deb yuritiladi), O'zbekiston Respublikasida ta'lim olayotgan ta'lim muassasasining ota-onalari (qonuniy vakillari) (keyingi matnlarda “Ta'lim olayotgan muassasaning ota-onalari (qonuniy vakillari)” deb yuritiladi).

Profil – bu haqda ma'lumotlarni o'z ichiga olgan va Tizim xizmatlariga ruxsat berilgan huquqlar to'plamiga ega bo'lgan Foydalanuvchining hisob yozuvidir. Tizimda quyidagi profillar ko'zda tutilgan: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta' limi vazirligi xodimi, O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Boshqarmasi xodimi, O'zbekiston Respublikasi Ta'lim bo'limi xodimi, O'zbekiston Respublikasida Ta'lim muassasasi xodimi, O'zbekiston Respublikasida ta'lim muassasasida ta'lim olayotgan, O'zbekiston Respublikasida ta'lim olayotgan ta'lim muassasasining ota-onasi (qonuniy vakili).

Foydalanuvchi nomi (Login) – bu Tizimning boshqa Foydalanuvchilari orasida har bir Foydalanuvchini aniq ajratadigan (identifikatsiya qilish) belgilarning ketma-ketligidir.

Parol – Tizimda shifrlangan shaklda saqlanadigan va Foydalanuvchi nomi (Login) bilan Foydalanuvchini autentifikatsiya qilish uchun ishlatiladigan faqat Foydalanuvchi uchun ma'lum bo'lgan belgilar ketma-ketligidir.

Autentifikatsiya qilish – Foydalanuvchi nomi (Login) va parol yordamida amalga oshiriladigan Tizimga masofadan turib murojaat qilish huquqini tasdiqlovchi guvohnoma hisoblanadi.

Ruxsat etilganda kirish – muvaffaqiyatli autentifikatsiya qilish sharti bilan kirish.

Muassasa (tashkilot) – O'zbekiston Respublikasida ta'lim muassasasi bo’lib, tashkiliy-huquqiy shaklidan qat'i nazar, asosiy maqsadi - ta'lim faoliyati bo’lgan, shuningdek, ta'lim sohasida boshqaruv funktsiyalarini amalga oshiruvchi mahalliy ijro etuvchi organlar tushuniladi. Ushbu Siyosat maqsadlari uchun muassasa (tashkilot)larga quyidagilar kiradi:

 • O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi;
 • Ta'lim sohasida boshqaruvni amalga oshiruvchi viloyatning mahalliy ijro etuvchi organlari;
 • Ta'lim sohasida boshqaruvni amalga oshiruvchi respublika ahamiyatidagi shahar va poytaxtning mahalliy ijro etuvchi organlari;
 • Ta'lim sohasida boshqaruvni amalga oshiruvchi viloyat ahamiyatidagi tuman va shaharlar mahalliy ijro etuvchi organlari;
 • boshqa davlat hokimiyati organlari va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlari agar ushbu organlar O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ta'lim sohasidagi masalalarni hal qilish bo'yicha majburiyatlar (vakolatlar) yuklatilgan taqdirda;
 • O'zbekiston Respublikasida ta'limga tegisgli bo’lgan muassasalar.

2-qism. Kirish

Tizim maqsadlarini amalga oshirishning eng muhim sharti bu shaxsiy ma'lumotlar va ular qayta ishlanadigan texnologik jarayonlarning zarur va etarli darajada axborot xavfsizligini ta'minlashdir. Shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash ma'muriyatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shaxsiy ma'lumotlarga kiritilgan axborotni qayta ishlash va xavfsizligini ta'minlash O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 iyuldagi "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida"gi O'RQ-547-sonli Qonuni talablariga muvofiq amalga oshiriladi (keyingi matnlarda "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonun" deb yuritiladi) va shaxsiy ma'lumotlarning axborot tizimlarida qayta ishlanadigan shaxsiy ma'lumotlarning, ya'ni shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash va shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha talab va tavsiyalar O'zbekiston Respublikasi hukumati va O'zbekiston Respublikasi davlat organlari tomonidan himoya qilinadigan tizimlarda himoya qilinishini ta'minlash imkonini beradi.

Ushbu Siyosat shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashda inson va fuqaroning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishni ta'minlash, shu jumladan shaxsiy, shaxsiy va oilaviy sirlarga bo'lgan huquqlarni himoya qilish maqsadida shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash tamoyillari, tartibi va shartlarini belgilaydi, shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarga ega bo'lgan Ma'muriyat javobgar shaxslarining shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash va himoya qilishni tartibga soluvchi me'yorlar talablarini bajarmaslik uchun javobgarligini belgilaydi.

3-qism. Shaxsiy ma'lumotlar tushunchalari va tarkibi

Ma'muriyat tomonidan himoya qilinadigan shaxsiy ma'lumotlarning ro'yxati "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonunga muvofiq tuziladi. Shaxsiy ma'lumotlarni tashkil etuvchi ma'lumotlar bevosita yoki bilvosita muayyan yoki aniqlanadigan shaxsga (shaxsiy ma'lumotlar sub'ektiga) tegishli har qanday ma'lumot hisoblanadi.

Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektiga qarab, Ma'muriyat shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlarining quyidagi toifalardagi shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlaydi:

 • O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi xodimlarining shaxsiy ma'lumotlari - mehnat munosabatlari uchun va muayyan xodimga taalluqli axborotlar zaruriyati bo’lganda.
 • Ta'lim sohasida boshqaruvni amalga oshiruvchi O'zbekiston Respublikasida mahalliy ijro etuvchi organlar xodimlarining shaxsiy ma'lumotlari - Ma'muriyat tomonidan qayta ishlash maqsadlariga erishish va O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablarini bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar.
 • Boshqa davlat hokimiyati organlari va mahalliy o'zini-o'zi boshqaruvchi organlari xodimlarining shaxsiy ma'lumotlari O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasidagi masalalarni hal etish bo'yicha majburiyatlar (vakolatlar) yuklatilgan taqdirda – Ma'muriyat tomonidan qayta ishlash maqsadlariga erishish va O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablarini bajarish uchun zarur bo'lgan axborot.
 • Ta'lim muassasalari xodimlarining shaxsiy ma'lumotlari - Ma'muriyat tomonidan qayta ishlash maqsadlariga erishish va O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablarini bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar.
 • Ta'lim olayotgan tashkilotlarning shaxsiy ma'lumotlari - Ma'muriyat tomonidan qayta ishlash maqsadlariga erishish va O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablarini bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar.
 • Ta'lim muassasalaridagi ota-onalarning (qonuniy vakillarning) shaxsiy ma'lumotlari - Ma'muriyat tomonidan qayta ishlash maqsadlariga erishish va O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablarini bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar.

4-qism. Shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash maqsadlari

Ma'muriyat shaxsiy ma'lumotlarni quyidagi maqsadlarda qayta ishlashni amalga oshiradi:

 • Elektron jurnalni yuritish jarayonini, qonuniy vakillarning va o'quvchilarning o'qituvchilar bilan elektron shaklda o'zaro hamkorligini ta'minlash, shuningdek, ota-onani (qonuniy vakilni) o'quvchilarning davomati va o'quv jarayonining borishi to'g'risida xabardor qilish.

5-qism. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash muddati

Shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash muddati ta'lim muassasasining o'qitish muddatiga yoki Muassasa, Ma’muriyat xodimining mehnat munosabatlari muddatiga muvofiq belgilanadi.

6-qism. Huquq va majburiyatlar

Ma'muriyat quyidagi huquqlarga ega:

 • sudda o'z manfaatlarini himoya qilish;
 • amaldagi qonunchilikda (soliq, huquqni muhofaza qilish organlari va boshqalar) nazarda tutilgan bo'lsa, sub'ektlarning shaxsiy ma'lumotlarini uchinchi shaxslarga taqdim etish;
 • qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etishni rad etish;
 • qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda sub'ektning shaxsiy ma'lumotlaridan uning roziligisiz foydalanish.

Shaxsiy ma'lumotlar egasi quyidagi huquqlarga ega:

 • shaxsiy ma'lumotlarning to'liq bo'lmagan, eskirgan, ishonchsiz, noqonuniy ravishda olingan yoki da'vo qilingan qayta ishlash maqsadlari uchun zarur bo'lmagan hollarda shaxsiy ma'lumotlarini aniqlashtirishni, ularni blokirovka qilishni yoki bekor qilishni talab qilish, shuningdek, o'z huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonun hujjatlarida nazarda tutilgan choralarni ko'rish;
 • Ma'muriyat tomonidan qayta ishlab chiqiladigan shaxsiy ma'lumotlarning ro'yxatini va ularni olish manbasini talab qilish;
 • shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash muddati, shu jumladan ularni saqlash muddati haqida ma'lumot olish;
 • ilgari noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan shaxsiy ma'lumotlari, shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash jarayonida ularga nisbatan kiritilgan barcha istisnolar, tuzatishlar yoki qo'shimchalar haqida xabar bergan barcha shaxslarni xabardor qilishni talab qilish;
 • shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlarining huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakolatli organga yoki uning shaxsiy ma'lumotlariga ishlov berishda noqonuniy xatti-harakatlar yoki harakatsizlik yuzasidan sud tartibida shikoyat qilish;
 • o'z huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, shu jumladan zararni qoplash va (yoki) sud tartibida ma'naviy zararni qoplash.

7-qism. Shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash tamoyillari va shartlari

Ma'muriyat tomonidan shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash quyidagi tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

 • shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash maqsadlari va usullarining qonuniyligi va adolatliligi;
 • shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash maqsadlariga shaxsiy ma'lumotlarni to'plashda oldindan aniqlangan va e'lon qilingan maqsadlarga muvofiqligi;
 • qayta ishlanadigan shaxsiy ma'lumotlarning hajmi va xususiyatiga muvofiqligi, shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash usullari shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash maqsadlariga to’g’ri kelishi;
 • shaxsiy ma'lumotlarning ishonchliligi, ularni to'plash va qayta ishlash maqsadlari uchun etarliligi, shaxsiy ma'lumotlarni to'plashda ko'rsatilgan maqsadlarga nisbatan ortiqcha shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga yo'l qo'yilmasligi;
 • shaxsiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazalarining bir-biriga mos kelmaydigan maqsadlari uchun yaratilgan birlashuviga yo'l qo'yilmasligi;
 • shaxsiy ma'lumotlarni shaxsiy ma'lumotlar sub’ektini aniqlash imkonini beradigan shaklda saqlash, lekin ularni yig'ish va qayta ishlash maqsadi talab qiladigan vaqtdan ortib ketmasligi kerak;
 • shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlariga erishish yoki ularga erishish zarurati yo'qolgan taqdirda shaxsiy ma'lumotlarni bekor qilish.

Shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan shartlar asosida amalga oshiriladi.

8-qism. Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash

Ma'muriyat shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini tasodifiy yoki ruxsatsiz kirish, yo'q qilish, o'zgartirish, blokirovka qilish va boshqa ruxsatsiz harakatlardan himoya qilish uchun zarur tashkiliy va texnik choralarni ko'radi.

Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirish maqsadida Ma'muriyat tomonidan shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun mas'ul shaxslar tayinlanadi.

Tizimda mavjud bo'lgan ma'lumotlarni muhofaza qilishni ta'minlash O'zbekiston Respublikasining 2003 yil 11 dekabrdagi 560-II-sonli "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni va O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 iyuldagi "Shaxsiy ma'lumotlar haqida"gi O’RQ-547-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi hukumatining boshqa qonunlari, qarorlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

9-qism. Yakuniy qoidalar

Ushbu Siyosat Ma'muriyat tomonidan ishlab chiqilgan hujjat bo'lib, u ommaviydir va Tizimda quyidagi manzil bo'yicha joylashtiriladi: https://www.emaktab.uz/agreements/policy.

Ushbu Siyosat shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash va himoya qilish bo'yicha yangi qonunlar va maxsus normativ hujjatlar ishlab chiqilganda, lekin kamida uch yilda bir marta o'zgartirilishi yoki qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

Ushbu Siyosat talablariga rioya etilishini nazorat qilish Ma'muriyatning shaxsiy ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlash uchun mas'ul shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.

Shaxsiy ma'lumotlarga kirish huquqiga ega bo'lgan Ma'muriyatning javobgar shaxslarining shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash va himoya qilishni tartibga soluvchi normalar talablarini bajarmaganligi uchun javobgarligi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va Ma'muriyatning ichki hujjatlariga muvofiq belgilanadi.